عکس جدیدی از شیلا خداداد

شیلا خداداد در توضیح این عکس نوشت: مهر پاییز به دل هرخیابانی مینشیند.

عکس جدیدی از شیلا خداداد
آنچه دیگران می خوانند:

عکس جدید از  شیلا خداداد 

 شیلا خداداد در توضیح این عکس نوشت:

نه بهار با هیچ اردیبهشتی،نه تابستان با هیچ شهریوری و نه زمستان با هیچ اسفندی ، به اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نمی آید،مهر پاییز به دل هرخیابانی مینشیند♥️♥️♥️

شیلا+خداداد

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر