اولین تصاویر از ابر کاخ جاده چالوس + ویدئو

تنها چند ساعت مانده تا فرو ریختن ابر کاخ جاده چالوس به دستور رییس دستگاه قضا؛ کاخی کمتر دیده شده که بر فراز یک ملک متعلق به دوران پهلوی بنا شده و حالا پا بر روی گلوگاه آب شرب تهران گذاشته است!

اولین تصاویر از ابر کاخ جاده چالوس + ویدئو

تنها چند ساعت مانده تا فرو ریختن ابر کاخ جاده چالوس به دستور رییس دستگاه قضا؛ کاخی کمتر دیده شده که بر فراز یک ملک متعلق به دوران پهلوی بنا شده و حالا پا بر روی گلوگاه آب شرب تهران گذاشته است!

ارسال نظر