«گلاره عباسی» از نمایی متفاوت/ عکس

گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت: این عکس ها را دوست دارم .

«گلاره عباسی» از نمایی متفاوت/ عکس

گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت:

این عکس ها را دوست دارم . ابرهای بالای سرم مثل ابرهای تو کارتن هاست که رویا بافی می کنن

من هنوز آنقدر زنده هستم که «شجاعت رویا بافی » داشته باشم .

چند تا شجاعت جذاب را در ادامه می نویسم شما چه شجاعت هایی را می شناسین؟

«شجاعت عشق ورزیدن »

«شجاعت خود بودن »

«شجاعت ...»

و ...

دوستتان دارم . مواظب خودتون باشین 

گلاره+عباسی

 

ارسال نظر