عکس/ همسر بهاره رهنما در کنار دخترش

امیر خسرو عباسی با انتشار این عکس نوشت:ممکنه سال ها بگذره، من پیر شده باشم و تو بزرگ، اما چیزی که هیچ وقت تغییر نمی کنه عشق من نسبت به توئه دختر قشنگم.

عکس/ همسر بهاره رهنما در کنار دخترش

امیر خسرو عباسی همسر فعلی بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت: ممکنه سال ها بگذره، من پیر شده باشم و تو بزرگ، اما چیزی که هیچ وقت تغییر نمی کنه عشق من نسبت به توئه دختر قشنگم.

 

 

بهاره رهنما

 

ارسال نظر