استوری طنز بهرنگ علوی بعد از شکست ترامپ/ عکس

بهرنگ علوی هنرپیشه سینما و تلویزیون نیز با اشاره به رأی نیاوردن ترامپ در انتخابات، تصویر زیر را به همراه نوشته‎ای در استوری اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.

استوری طنز بهرنگ علوی بعد از شکست ترامپ/ عکس

 بهرنگ علوی هنرپیشه سینما و تلویزیون نیز با اشاره به رأی نیاوردن ترامپ در انتخابات، تصویر زیر را به همراه نوشته‎ای در استوری اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.

12893054_301

ارسال نظر