آزاده نامداری /حمایت عجیب آزاده نامداری از «سحر تبر»/ عکس

آزاده نامداری در پستی انتقادی با انتشار عکسی از سحر تبر از او حمایت کرد.

 آزاده نامداری /حمایت عجیب آزاده نامداری از «سحر تبر»/ عکس
آنچه دیگران می خوانند:

حمایت عجیب آزاده نامداری از «سحر تبر»

آزاده نامداری در پستی انتقادی با انتشار این عکس نوشت:

آقایان!

یعنی با دیدن این عکسها متوجه نشدید این دختر،دچار بیماری شدید روان است؟؟با او‌ گفتگو نکردید؟؟

قصه ی زندگیش را نشنیدید؟این دختر با این گریم واین جراحیها به نظرتان خطرناک است؟؟

یعنی چجور خطری برای جامعه دارد؟؟ این دختر باید بستری شود،باید هوایش را داشته باشیم،باید زخمهایش را مرهم بزنیم،این دختر باید دارو بخورد،روانکاوی شود،حالا ده سال برود حبس!؟؟

#آزاده _نامداری. 

سحر تبر

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه