عکس/ چهره متفاوت سحر قریشی!!!

سحر قریشی با انتشار این عکس نوشت: هر چقدر به سنگ آب بدى رشد نمیکنه این حقیقت کمک کرد تا بتونم قید خیلیارو بزنم...

عکس/ چهره متفاوت سحر قریشی!!!

سحر قریشی  با انتشار این عکس نوشت:

هر چقدر به سنگ آب بدى رشد نمیکنه

این حقیقت کمک کرد تا بتونم قید خیلیارو بزنم...

سحر قریشی

 

ارسال نظر