تصویری دیدنی از مرحوم محب‌اهری

تصویری از فیلم جیب برها به بهشت نمیروند به یاد زنده یاد حسین محب‌اهری و محمود بهرامی و با آرزوی عمر با عزت برای غلام حسین لطفی را می بینید.

تصویری دیدنی از مرحوم محب‌اهری

تصویری از فیلم جیب برها به بهشت نمیروند به یاد زنده یاد حسین محب‌اهری و محمود بهرامی و  با آرزوی عمر با عزت برای غلام حسین لطفی را می بینید.

حسین محب اهری

 

ارسال نظر