حسام نواب صفوی/«حسام نواب صفوی» هرروز جوان تر از دیروز/ عکس

حسام نواب صفوی با انتشار این عکس نوشت: شهر خاموش من آن روح بهارانت کو؟

حسام نواب صفوی/«حسام نواب صفوی» هرروز جوان تر از دیروز/ عکس
آنچه دیگران می خوانند:

حسام نواب صفوی با انتشار این عکس نوشت: شهر خاموش من آن روح بهارانت کو؟

شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟

می خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان

نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟.....آسمان شهرم سرخ است.

کرونا بهترین دوستان و همکارانم را بیرحمانه کشت .نشانه های خوبی نمیبینم .دشمنان ایران بدانند گر چه به صورتمان لبخند است اما شما را مصلوب خواهیم کرد .ایران صاحب خاور میانه بوده و تا ابد هست .تاریخ را ورق بزنید متوجه خواهید شد .

نمیخواهم سیاسی صحبت کنم اما اگر تاریخ را بخوانید اتحاد کشورهای اطراف خلیج فارس مضحک است .این کشورها در طول تاریخ از هم متنفر بوده اند ،این اتحاد همین قدر احمقانه است که فقط ارتش آلمان نازی در آن کم است ای قوم با ترور های کور نفرت پراکنی نکنید کسی با شما کار نداشت راستش را بخواهید بوی هولوکاست به مشامم میخورد نمیدانم اینبار بعد از طلاح الدین ایوبی کدام ارتش و کدام فرمانده وارد اورشلیم خواهد شد .

حسام نواب صفوی

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر