استوری تأمل برانگیز «محمد علیزاده»/ عکس

محمد علیزاده، خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کشور، با به اشتراک گذاشتن تصویری تأمل برانگیز در استوری اینستاگرامش از مردم خواست در این شرایط اقتصادی سخت هوای یکدیگر را داشته باشند.

استوری تأمل برانگیز «محمد علیزاده»/ عکس

 محمد علیزاده، خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کشور، با به اشتراک گذاشتن تصویری تأمل برانگیز در استوری اینستاگرامش از مردم خواست در این شرایط اقتصادی سخت هوای یکدیگر را داشته باشند.

12877359_561

ارسال نظر