خبری که قلب «فریبا کوثری» را به در آورد

فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: این رفتن ها.....رفتنهایی نیستن که گاه آدم راحت بتونه از کنارش رد بشه.......

خبری که قلب «فریبا کوثری» را به در آورد

فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: این رفتن ها.....رفتنهایی نیستن که گاه آدم راحت بتونه از کنارش رد بشه.......

این رفتنهاجوریه که هی باید عکسش رو نگاه کنی و بگی، مردم حرف در آوردن......یه بیماری رو بزرگش کردن

هاج و واج نگاه کنی و باورت نشه،

 

اما حقیقت چیز دیگه است،قلبت به درد میاد.....

مهدی جان برادر عزیزم خاطره های با تو هیچوقت پاک نمیشوند هرگز باور نمیکنم رفتنت را......روحت قرین آرامش پروردگار مهربان

#مهدی_گلپایگانی

T505679

 

ارسال نظر