گزارش تصویری از مراسم تدفین «زهره فکور صبور» بازیگر سینما و تلویزیون/ببینید

مراسم تدفین و خاکسپاری زهره فکور صبور بازیگر سینما و تلویزیون در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد.

گزارش تصویری از مراسم تدفین «زهره فکور صبور» بازیگر سینما و تلویزیون/ببینید

مراسم تدفین و خاکسپاری زهره فکور صبور بازیگر سینما و تلویزیون امروز پنجشنبه 12 اسفندماه ساعت 10 صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد.

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (18)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (17)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (16)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (15)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (14)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (13)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (12)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (11)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (10)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (9)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (8)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (7)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (6)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (5)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (4)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (3)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (2)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور (1)

تشییع+پیکر+مرحومه+زهره+فکور+صبور

ارسال نظر