طبیعت گردی های «معصومه کریمی»/ عکس

معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت: #زمستان تا #پاییز ،

طبیعت گردی های «معصومه کریمی»/ عکس
آنچه دیگران می خوانند:

معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت:  #زمستان تا #پاییز ،

از دست رفت!!!

دیگر نگذاریم زندگى را از ما بگیرند،

 

مگر مى شود باران پاییز و برف زمستان را،

از یاد ببریم

ما همیشه بهاریم

حتى در سخت ترین زمستان ها

ما پراز رنگ و شور،

پراز شوقِ زندگى هستیم،

حتى در غمبارترین پاییزها

ما خودِ #زندگی هستیم

حتى در بى صداترین نغمه ها

ما خودِ زندگى هستیم

.................

٩٩/٨/٢٠

معصومه+کریمی

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر