مهران رجبی در روزهای پساکرونایی اش +عکس

مهران رجبی در توضیح این عکس نوشت: سلام . سومین روز تولید تله فیلم کارنامه به کارگردانی اقای مختاری عزیز که محصول شبکه استانی اصفهان میباشد.

مهران رجبی در روزهای پساکرونایی اش +عکس
آنچه دیگران می خوانند:

 مهران رجبی در توضیح این عکس نوشت: سلام . سومین روز تولید تله فیلم کارنامه به کارگردانی اقای مختاری عزیز که محصول شبکه استانی اصفهان میباشد. . (عوامل و مدیر شبکه و بعضی از معاونین )

کارنامه

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر