شبنم مقدمی در پاییز دل انگیز +عکس

شبنم مقدمی در توضیح این عکس نوشت: امسال پاییز میان ِ کرونا و درد و داغ توی شهر دودزده مان گم شد...

شبنم مقدمی در پاییز دل انگیز +عکس
آنچه دیگران می خوانند:

شبنم مقدمی در توضیح این عکس نوشت:

امسال پاییز میان ِ کرونا و درد و داغ توی شهر دودزده مان گم شد...حسرت ِ دیدار ِ جانانه با پاییز...حسرت ِ پرسه های طولانی ِ هر سال ماند به دلم...کسی حال و مجال ِ عاشقی و پاییزگردی نداشت امسال...پاییزمان حرام شد.پاییزمان بی رنگ، پاییزمان بی نور، پاییزمان بی عشق شد امسال...

عکس مال ِپاییز ۹۵ است. جایی دور.

 

شبنم+مقدمی

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر