عکس عاشقانه سحر ولدبیگی با همسرش

سحر ولدبیگی در توضیح این عکس نشت: کنارم باش ، این پاییز ، ‌‎کنارم باش ، می ترسم ...

عکس عاشقانه سحر ولدبیگی با همسرش
آنچه دیگران می خوانند:

 سحر ولدبیگی در توضیح این عکس نشت:

کنارم باش ، این پاییز ،

کنارم باش ، می ترسم ...

خزان را دوست دارم من ، ولی بی تو ؛

‌‎خیابان ، کوچه ها ، این شهر ، این پاییز ؛

‌‎تو را بدجور کم دارد !

‌‎بدون تو ؛

‌‎گلوی آسمان ها ؛ درد می بارد ،

‌‎صدای خش خش این برگ ها بی تو ؛

‌‎صدای نابهنجاریست باور کن ؛

‌‎به بانگِ مرگ می مانَد !

‌‎اگر باشی ،

‌‎اگر همراهِ من باشی ؛

‌‎خزان زیباترین فصل است ، می دانم ...

‌‎کنارت ، چای می چسبد ؛

‌‎به وقتِ شامگاهان ، در هوای سرد و بارانی ...

‌‎کنارت کوچه ها زیبا ،

‌‎درختان ، آسمان ، گنجشک ها زیبا ،

‌‎کنارت بازهم دیوانه ی باران و پاییزم ...

‌‎کنارم باش ماهِ من ،

‌‎که با تو چای می چسبد ،

‌‎که با تو عاشقی کردن ، دویدن ، شهر در پاییز را دیدن ؛

‌‎که با تو کافه گردی ، شعر خواندن ، مبتلا بودن ؛

‌‎در این پاییز ، می چسبد ،

‌‎عجب پاییز ، می چسبد !

‌‎کنارِ تو ؛

‌‎خزان زیباترین فصل است، می دانی؟

سحر+ولدبیگی

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر