عکس/ عاشقانه های فاطمه گودرزی

فاطمه گودرزی ، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان مطلبی را درباره عشق در صفحه خود در فضای مجازی منتشر کرد.

عکس/ عاشقانه های فاطمه گودرزی

فاطمه گودرزی ، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان مطلبی را درباره عشق در صفحه خود در فضای مجازی منتشر کرد.

"عشق اگرچه حرف ربط نیست

ربط میدهد مرا بتو

شوق را به جان

رنج را به روح

همچنان که باد

خاک را به دشت

ابر را به کوه."

بسته هنرمندان

 

 

ارسال نظر