حس و حال پاییزی «فقیهه سلطانی» پس از رهایی از کرونا/ عکس

فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشت: جهان قربانگاهیست رنگین ! و ما قربانیانی خاموش ، لمیده میان سفره ی اندوه!

حس و حال پاییزی «فقیهه سلطانی» پس از رهایی از کرونا/ عکس

حس و حال پاییزی «فقیهه سلطانی» پس از رهایی از کرونا

فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

جهان قربانگاهیست رنگین !

و ما قربانیانی خاموش ،

لمیده میان سفره ی اندوه!

و زمان !

این زمان سیری ناپذیر !

سال و ماه ، شب و‌روز و

لحظه هامان را بی درنگ میبلعد !

و‌ نمیدانیم !

کسی چه می داند !

ما خوراک لحظه هاییم !

یا لحظه ها خوراکمان !؟

و تلخی!

و تلخیهامان ،

چون تیغْ استخوانِ ماهی کوچکِ آرزو بر باد رفته ای،

از دهان گشاد زمان ،

بر این سفره ی تاریک

و بر چشمان باز و بی نگاهمان ،

فرو میپاشد !!

فقیهه

آبان ۹۹

فقیهه+سلطانی

ارسال نظر