نیوشا ضیغمی/حمله تند «نیوشا ضیغمی» به مجری جنجالی

نیوشا ضیغمی در اینستاپستش نوشت:جناب آقای مجری، این حجم از بی ادبی و بی فرهنگی شما رو اذیت نمیکنه؟؟؟؟؟

نیوشا ضیغمی/حمله تند «نیوشا ضیغمی» به مجری جنجالی

نیوشا ضیغمی در اینستاپستش نوشت:

جناب آقای مجری،

این حجم از بی ادبی و بی فرهنگی

شما رو اذیت نمیکنه؟؟؟؟؟

فقط میشه گفت متاسفم و بس

مطمیٔن باشید

که نه این دختر نازنین و نه هیچ فرزندی که پدرش با زحمت و عرق جبین نان پاک و حلال به خانه میبرد

ناراحت نیست و نخواهد بود

من اگر جای شما بودم ، دست این دختر را میبوسیدم و عذر میخواستم

و

از شرمندگی دیگر در هیچ قابی ظاهر نمیشدم

یا حق

 

 

ارسال نظر