برزو ارجمند / نوازندگی برزو ارجمند و رفقایش /عکس

برزو ارجمند این عکس را منتشر کرد.

 برزو ارجمند / نوازندگی برزو ارجمند و رفقایش /عکس
آنچه دیگران می خوانند:

برزو ارجمند با انتشار این عکس نوشت:

یازده سال پیش و رفاقت تمام نشدنی

ارجمند

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر