ارتفاع اورست بیشتر شد!!

بعد از زلزله سال 2015 نپال، برخی معتقد بودند که ارتفاع اورست دچار تغییر شده است که امسال اندازه گیری مجدد صورت گرفت.

ارتفاع اورست بیشتر شد!!

 پس از چند ماه بررسی توسط تیم 53 نفره چینی‌ها و نپالی‌ها سرانجام ارتفاع جدید قله اورست مشخص شد.

طبق این اندازه گیری، ارتفاع اورست 8848.86 متر اعلام شده است. پیش از این ارتفاع این قله 8848 متر بود که اندازه گیری جدید نشان می‌دهد که این قله 86 سانتی متر بلند تر شده است.

بعد از زلزله سال 2015 نپال، برخی معتقد بودند که ارتفاع قله اورست دچار تغییر شده است که امسال اندازه گیری مجدد صورت گرفت.


 

ارسال نظر

 

روی خط رسانه