عکس/ حال ناخوش سینا مهراد

سینا مهراد با انتشار این عکس، صفحه شخصی خود را به روز کرد.

عکس/ حال ناخوش سینا مهراد

سینا مهراد با انتشار این عکس نوشت:

ای بی خبر از حال من

خون میچکد از بال من

به قلب خود بدهکارم

چه حال ناخوشی دارم...

سینا مهراد

 

ارسال نظر