هادی کاظمی/«هادی کاظمی» و یک عکس سیاه و سفید طور

هادی کاظمی با انتشار این عکس نوشت: دنیا پُر از افرادى است که منتظرند،کسى از راه برسد و به آنها انگیزه بدهد تا به فردى تبدیل شوند که آرزو دارند..

هادی کاظمی/«هادی کاظمی» و یک عکس سیاه و سفید طور

 هادی کاظمی با انتشار این عکس نوشت: درود عزیزاى دل

دنیا پُر از افرادى است که منتظرند،کسى از راه برسد و به آنها انگیزه بدهد تا به فردى تبدیل شوند که آرزو دارند..

مسئله اینست که هیچ نجات دهنده اى نیست

به جز خودت، تا خودت خودت رانجات ندهى

انتظار از دیگران بیش از حبابى نیست.

هادی کاظمی

 

ارسال نظر