آرزو افشار/«آرزو افشار» با چهره ای متفاوت تر از همیشه/ عکس

آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت: با یک حیاط کوچک و یک درخت انار که من تمام آرزوهایم را از کودکی زیر آن به خاک سپرده ام .

آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت:

با یک حیاط کوچک و یک درخت انار که من تمام آرزوهایم را از کودکی زیر آن به خاک سپرده ام ...این درخت همیشه در سکوت به حرفهایم گوش کرده است و من بارها به او گفته ام که ...وای بر احوال برگ بی درخت و بیصدا بغضی را بر گلو نشانده ام....شاید هم درخت انارم برای هر آرزو اناری ترک خورده بر زمین انداخته ......

این درخت جان من است ....تنها دلیل من برای زندگی در خانه کودکی ....و هر شب برایش مرثیه ای تازه میخوانم ....مرثیه ای برای آرزو....به امید شبی که در کنارش برای همیشه آرام گیرم ....تنها یک آرزو.

 

آرزو افشار

 

ارسال نظر