ژیلا امیرشاهی/چهره درهم و پکر ژیلا امیرشاهی مجری به خانه برمیگردیم / عکس

ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس نوشت: آن گاه که لیاقت دریافت خدا را در خویش داشته باشی، بدان که او به هزاران شیوه در تو تجلی خواهد کرد.

 ژیلا امیرشاهی/چهره درهم و پکر ژیلا امیرشاهی مجری به خانه برمیگردیم / عکس
آنچه دیگران می خوانند:

چهره درهم و پکر ژیلا امیرشاهی مجری به خانه برمیگردیم 

ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس نوشت:

آن گاه که لیاقت دریافت خدا را در خویش داشته باشی، بدان که او به هزاران شیوه در تو تجلی خواهد کرد.

مایٔده های زمینی آندره ژید

بودن در قرنطینه یکنوع داشتن صبر الهیست

ژیلا امیرشاهی

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه