عکس / اتومبیل فوق میلیاردی علی دایی

یک حساب سرانگشتی ساده می‌گوید او فقط میلیارد تومان ماشین دارد که البته نوش‌جانش

عکس /  اتومبیل فوق میلیاردی علی دایی
آنچه دیگران می خوانند:
اتومبیل سه‌میلیاردی علی دایی+عکس

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر