عکس/ درکه گردی شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی با انتشار این تصاویر اینستاگرام خود را به روز کرد.

عکس/ درکه گردی شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی با انتشار این تصاویر نوشت:

قدرتِ تو در کنترل

و انتخابِ نگاهِ تو

به دنیاست ...

این نیرو را هرگز دست کم نگیر

به جای پنجره ترس ، پنجره

عشق را انتخاب کن

راستی برای طبیعت گردی کجا رو پیشنهاد میکنید؟

 

 

ارسال نظر