تسلیت | مرگ تلخ نخبه پزشکی کشور

علت مرگ دکتر کامران شکرایی چیست؟!

تسلیت | مرگ تلخ نخبه پزشکی کشور

 شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی اعلام کرد؛ کامران شکرایی دانشجوی ورودی سال ۹۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت.

بر این اساس دکتر شکرایی دارای مدال طلای المپیاد زیست شناسی سال۹۵ کشوری و از دانشجویان نخبه بود.

علت فوت این دانشجو هنوز اعلام نشده است.

 

ارسال نظر