دوری یک ماهه بازیکن استقلال از فوتبال

مدافع تیم فوتبال استقلال با پارگی عضله چند هفته از میادین فوتبال دور خواهد بود.

دوری یک ماهه بازیکن استقلال از فوتبال

سیاوش یزدانی در جریان تمرین چند روز پیش تیم فوتبال استقلال دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شد و بعد از عکسبرداری از پای وی مشخص شد این بازیکن چند هفته از میادین دور خواهد بود.

عضله این مدافع استقلال با پارگی 2 سانتی متری مواجه شده و یزدانی حداقل یک ماه در ترکیب آبی پوشان حضور نخواهد داشت.

یزدانی در هفته اول مسابقات لیگ برتر در ترکیب ثابت تیمش حضور داشت.

 

ارسال نظر