انتصابی دیگر در استقلال

سرپرست باشگاه استقلال مشاور اجرایی خود را منصوب کرد.

انتصابی دیگر در استقلال

 با اعلام احمد مددی سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ، محمدرضا نصرتی به عنوان مشاور اجرائی باشگاه استقلال منصوب شد.

 

 

ارسال نظر