گلایه داور بین المللی فوتبال از فدراسیون

اعتراض ها و انتقادها به عملکرد فدراسیون فوتبال تمامی ندارد و این بار علیرضا فغانی داور خوب کشورمان از مساله ای گله دارد.

گلایه داور بین المللی فوتبال از فدراسیون

اگر چه علیرضا فغانی برای سال 2021 هم در لیست داوران بین المللی فوتبال ایران گرفته است و به همین بهانه می تواند یکی از گزینه های قضاوت در جام جهانی آتی باشد اما هم چنان از فدراسیون فوتبال ایران گله مند است.

این ناراحتی به دو دلیل است؛ اول اینکه ابتدا او از لیست داوران بین المللی فوتبال ایران حذف و تبعات این تصمیم و اعتراض مردم به تصمیم کمیته داوران موجب بازگشت علیرضا فغانی به لیست داوران بین المللی شد. به واقع اگر این موضوع پیش از اعلام رسمی به بیرون درز پیدا نمی کرد و مردم متوجه نمی شدند و اعتراض نمی کردند کمیته داوران  نام علیرضا فغانی را از لیست داوران بین المللی فوتبال ایران خط می زد.

اعتراض دوم علیرضا فغانی به کمیته داوران به خاطر خط زدن نام عرب براقی در لیست داوران بین المللی است. داور جوانی که محصول آکادمی کنفدراسیون فوتبال آسیا بشمار می رود و برادر همسر فغانی است.فغانی عقیده دارد با حذف عرب براقی با او تسویه حساب شده است.

 

ارسال نظر