یک ایرانی جانشین رامین رضاییان؟

مسئولی از باشگاه الدحیل احتمال جدایی مدافع ایرانی از این تیم در زمستان را تایید کرد.

یک ایرانی جانشین رامین رضاییان؟

رسانه های قطر این روزها گمانی زنی های زیادی درباره احتمال جدایی رامین رضاییان، مدافع ایرانی در نقل و انتقالات زمستانی از الدحیل مطرح می کنند.

شبکه «الکاس» قطر در نشست خود درباره بررسی نقل و انتقالات زمستانی از سالم المری مسئولی از باشگاه الدحیل درباره نقل و انتقالات سوال کرد و او در پاسخ گفت: در زمینه 5 لژیونر تیم 2 نفر از آنها می روند.  یوسف المساکنی و رامین رضاییان جدا خواهند شد ولی بقیه در تیم می مانند.

همچنین او در زمینه جذب بازیکن آسیایی به جای رامین رضاییان پیش بینی کرد که بازیکن جانشین و سهمیه آسیایی تیم به احتمال زیادی می تواند یک بازیکن ایرانی باشد.

 

ارسال نظر