ابراهیم شکوری سخنگوی پرسپولیس شد

ابراهیم شکوری به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

ابراهیم شکوری سخنگوی پرسپولیس شد
آنچه دیگران می خوانند:

جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه، امروز دوشنبه با صدور حکمی، ابراهیم شکوری را با حفظ سمت در معاونت اجرایی باشگاه، به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر