ابراهیم شکوری سخنگوی پرسپولیس شد

ابراهیم شکوری به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

ابراهیم شکوری سخنگوی پرسپولیس شد

جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه، امروز دوشنبه با صدور حکمی، ابراهیم شکوری را با حفظ سمت در معاونت اجرایی باشگاه، به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

 

ارسال نظر