حمله شدید محمود خوردبین به استقلالی‌ها

قرمز از حرف‌های بعضی از آبی‌ها شاکی هستند.

حمله شدید محمود خوردبین به استقلالی‌ها
آنچه دیگران می خوانند:

محمود خوردبین سرپرست سابق قرمزها موضعگیری تندی علیه بعضی از استقلالی ها داشت. بعد از شکست قرمزها در فینال آسیا بعضی از آبی ها بحث اصالت این باشگاه را مطرح کردند. خوردبین هم واکنش تندی نسبت به این حرف ها نشان داد.


 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر