احمد مددی در آستانه مدیرعاملی باشگاه استقلال

احمد مدیی، سرپرست باشگاه استقلال در آستانه مدیرعاملی این باشگاه قرار گرفت.

احمد مددی در آستانه مدیرعاملی باشگاه استقلال

احمد مددی که ۴۰ روز است با حکم سرپرستی باشگاه استقلال را اداره می‌کند، در آستانه دریافت حکم مدیرعاملی این باشگاه قرار دارد.

بعد از برکناری احمد سعادتمند مدیرعامل پیشین استقلال با بیانیه ۸ بندی هیات مدیره، احمد مددی معاون ورزشی پیشین این باشگاه به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شد تا در روزهای بدون مدیرعامل، عهده دار امور اجرایی این باشگاه باشد. مددی در این مدت عزل و نصب‌هایی هم داشت و تغییراتی در ساختار باشگاه ایجاد کرد.

با وجود اینکه نام مددی در بین گزینه‌های معرفی شده از سوی هیات مدیره برای احراز پست مدیرعاملی قرار نداشت، اما شواهد نشان می‌دهد که احتمال صدور حکم مدیرعاملی برای معاون پیشین و سرپرست امروز باشگاه زیاد است.

 

ارسال نظر