پیام معنادار ستاره پرسپولیس + سند

امید عالیشاه ، یکی از کاپیتان های پرسپولیس که عملکرد خوبی در بازی با شهرخودرو داشت ، پیامی را در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت : همه زخم های من از عشق است .

پیام معنادار ستاره پرسپولیس + سند

امید عالیشاه که در بازی پرسپولیس و شهرخودرو درخشش خوبی داشت ، پیامی را در فضای مجازی منتشر کرد .

امید عالیشاه نوشت :

و زخم های من همه از عشق است


 

ارسال نظر