عکس/ماتم از مرگ مارادونا

مرگ اسطوره آرژانتینی جهان فوتبال طرفدارانش را غمگین و افسرده کرده است.

عکس/ماتم از مرگ مارادونا

کشور آرژانتین و شهر ناپل ایتالیا در غم از دست دادن دیگو مارادونا، اسطوره تمام دوران‌شان در بهت و حسرت فرو رفته است.

بهت و اندوه در ایتالیا و آرژانتین پس از مرگ مارادونا

بهت و اندوه در ایتالیا و آرژانتین پس از مرگ مارادونا

 

بهت و اندوه در ایتالیا و آرژانتین پس از مرگ مارادونا

بهت و اندوه در ایتالیا و آرژانتین پس از مرگ مارادونا

بهت و اندوه در ایتالیا و آرژانتین پس از مرگ مارادونا

بهت و اندوه در ایتالیا و آرژانتین پس از مرگ مارادونا

بهت و اندوه در ایتالیا و آرژانتین پس از مرگ مارادونا

بهت و اندوه در ایتالیا و آرژانتین پس از مرگ مارادونا

 

ارسال نظر

 

روی خط رسانه