واکنش رئیس فیفا به مرگ مارادونا

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در واکنش به درگذشت اسطوره فوتبال آرژانتین گفت: او شخصیتی داشت که باید تا ابد به خاطر کاری که برای فوتبال انجام داده، ستایش شود.

واکنش رئیس فیفا به مرگ مارادونا

روز گذشته دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان چشم بر جهان بست تا تمام فوتبالیست ها و اهالی ورزش در غم از دست دادن این ابرستاره زانوی غم گرفتند.

جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) در واکنش به درگذشت این اسطوره جاودان فوتبال گفت: قلب های فوتبال دوستانه با درگذشت مارادونا لحظه ای از تپش ایستاد. او شخصیتی داشت که باید تا ابد به خاطر کاری که برای فوتبال انجام داده، ستایش شود.

وی افزود: امروز روز اندوهباری است. دیگو محبوب قلب هایمان از بین ما رفته و ما با متوقف شدن تپش قلب ها، گریه ها و سکوتمان او از اعماق وجود حس می کنیم. کاری که دیگو در فوتبال انجام داد باعث شده تا ما این ورزش را زیبا ببینیم. او در نوع خودش منحصر به فرد بود. او با استعداد نابش همه ما را غافلگیر کرد بله او یکه تاز بود چون دیگو آراماندو مارادونای اسطوره، قهرمان و مرد بزرگ بود.

 

ارسال نظر