درخواست مارادونا برای متن روی قبرش

۱۵ سال پیش دیه گو مارادونا در مصاحبه با خودش از مرگ و مراسم خاکسپاری اش صحبت کرد.

درخواست مارادونا برای متن روی قبرش

در یک سوی میز دیه گو مارادونا و در سوی دیگر هم دیه گو مارادونا. بله ۱۵ سال پیش دیه گو با خودش در برنامه "La Noche del ۱۰" مصاحبه کرد. دیه گویی که سئوال می‌پرسید با کت و شلوار و کراوات بود و دیه گویی که پاسخ می‌داد، تیشرتی خاکستری بر تن داشت. دو دیه گو یکی از به یادماندنی‌ترین شب‌های تلویزیون آرژانتین را رقم زدند.

مدت‌ها گذشته و پس از مرگ دیه گو،انتشار بخش هایی از این ویدیو حالا معنایی دیگر پیدا کرده است.

دیه گوی پرسشگر: اگر قرار باشد یک کلمه در مراسم خاکسپاری خودت بگویی؟

دیه گوی پاسخ دهنده: از من می‌پرسی در روز خاکسپاری ام چه باید بگویم؟

دیه گوی پرسشگر: بله من در مورد مرگ حرف نمی‌زنم. خودت پاسخش را بده

دیه گوی پاسخ دهنده: ممنون از فوتبال چرا که این ورزش، حداکثر شادی ممکن و آزادی را به من بخشید. مثل دست زدن به آسمان بود. روی سنگ قبرم بنویسید؛ ممنون از توپ.

تشکر از توپ؛ بله این جمله‌ای است که دیه گو گفته بود روی سنگ قبرم بنویسید؛ و در نهایت این خداحافظی غمبار از راه رسید هرچند دیه گو آرماندو مارادونا ابدی است.

 

ارسال نظر

 

روی خط رسانه