عکس/ خواربار فروشی پرسپولیس؟!

خواربار فروشی پرسپولیس! این جواب علی عبده مالک باشگاه پرسپولیس در سال1356 به رسانه ها بود.

عکس/ خواربار فروشی پرسپولیس؟!
آنچه دیگران می خوانند:

مالک پرسپولیس، بعد از آتش سوزی باشگاه پرسپولیس(بولینگ عبدو)و اتهام عمدی بودن آتش سوزی بخاطر دریافت پول بیمه چنین واکنشی را نشان داده بود.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه