عالیشاه بابت رفتار غیرحرفه ای باید پاسخگو باشد

ضمن رد برخی اخبار مربوط به درگیری لفظی بین امید عالیشاه و مربی تیم اعلام می‌دارد این بازیکن به دلیل برخی رفتارهای غیرحرفه‌ای در محل تمرین باید در باشگاه پاسخگوی رفتار خود باشد.

عالیشاه بابت رفتار غیرحرفه ای باید پاسخگو باشد

ضمن رد برخی اخبار مربوط به درگیری لفظی بین امید عالیشاه و مربی تیم  اعلام می‌دارد، امید عالیشاه به دلیل برخی رفتارهای غیرحرفه‌ای در محل تمرین باید در باشگاه پاسخگوی رفتار خود باشد.

این بازیکن به همین علت از لیست دیدار مقابل صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر دوره بیستم خارج شده است.

 

ارسال نظر