شکوری:

امیدوارم مسئولان ورزشگاه دستگردی تصمیم خوبی بگیرند

مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس در خصوص بازدید از ورزشگاه شهید دستگردی صحبت کرد.

امیدوارم مسئولان ورزشگاه دستگردی تصمیم خوبی بگیرند

ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس پس از ورود به ساختمان باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: دیدگاه هواداران و مدیران باشگاه را به مسئولان ورزشگاه دستگردی منتقل کردیم. امیدوارم مسئولان تصمیم خوبی بگیرند.

او درباره جلسه کمیته استیناف آل کثیر بیان کرد: پس از اینکه این جلسه تمام شد در این خصوص صحبت می‌کنیم.

ابراهیم شکوری ساعتی پیش از ورزشگاه شهید دستگردی بازدید کرد.

 

ارسال نظر