هواداران طرح لباس استقلال را انتخاب کردند

طرح جدید لباس‌های اعضای تیم فوتبال استقلال از طرح‌های ارسالی هواداران این تیم انتخاب شد.

هواداران طرح لباس استقلال را انتخاب کردند

هفته گذشته باشگاه استقلال با طرح یک نظرسنجی از هواداران استقلال خواست طرح‌های ارسالی خود برای پیراهن جدید باشگاه را ارسال کنند تا از بین این طرح‌ها برای پیراهن تیم انتخاب شود.

بعد از یک هفته باشگاه استقلال تهران با بررسی طرح‌های ارسالی 3 طرح را انتخاب کرد تا با تلفیقی از آنها پیراهن‌های جدید باشگاه برای فصل بیستم طراحی شود.

 

ارسال نظر