مشخص شدن تکلیف لیگ برتر

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: شنبه در مورد برگزاری لیگ‌های برتر تصمیم گیری می‌شود.

مشخص شدن تکلیف لیگ برتر

دکتر سیما سادات لاری اعلام کرد: موضع ما با توجه به شرایط موجود تعطیلی لیگ‌های برتر است و این کار قطعا باید انجام شود اما هنوز اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.

او در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد تعطیلی لیگ‌های برتر از قرارگاه کرونا به ستادملی کرونا ارسال شده و شنبه در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

ارسال نظر