عکس متفاوت «نگار جواهریان» درکنار «صابر ابر»/ عکس

نگار جواهریان با انتشار این عکس نوشت: اینجا بدون من عکس روی جلد ماهنامه فیلم شماره ۴۳۰

عکس متفاوت «نگار جواهریان» درکنار «صابر ابر»/ عکس
آنچه دیگران می خوانند:

نگار جواهریان با انتشار این عکس نوشت: اینجا بدون من عکس روی جلد ماهنامه فیلم شماره ۴۳۰

نگار+جواهریان

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه