دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح کرد؛

تولید ۳ واکسن انسانی تا پایان سال

قانعی گفت: تا پایان امسال ۳ واکسن جدید انسانی را که بخش دولتی به دلیل ارزبری بالا موفق به تولیـد آن‌ها نشده است، تولید خواهیم کرد.

تولید ۳ واکسن انسانی تا پایان سال

مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: بنا داریم تا پایان امسال ۳ واکسن جدید انسانی را به لیست واکسن‌های تولیدی داخلی اضافه کنیم. واکسن‌هایی که به دلیل ارزبری بالا تاکنـون بخـش دولتـی موفق به تولیـد آن‌ها نشده است.

او افزود: تاکنون ۶ شـتاب‌ دهنده در حـوزه واکسـن هم در کشور ایجاد شده است تا روند پیشرفت فناوری‌های مرتبط با این حوزه شتاب بیشتری بگیرد. محصولی کاربردی در کشور که تنها با کمک نیرو‌های جوان کشورمان تامین می‌شود.

قانعی همچنین بیان کرد: ایران در حال حاضر رتبه نخست تولیـد محصـولات زیسـت‌فنـاوری و واکسن را در غرب آسیا به دست آورده و در میان ۵ کشور نخسـت تولیدکننده محصولات زیست‌فناوری در آسیا ایستاده است.

 

ارسال نظر