بازاریابی بین‌المللی محصولات فناورانه رایگان انجام می‌شود

مرکز توسعه تجارت فناوری برای توسعه بازار محصولات فناورانه اقدامات موثری را انجام می‌دهد که بازاریابی صادرات یکی از آن‌ها است.

بازاریابی بین‌المللی محصولات فناورانه رایگان انجام می‌شود

سال‌های اخیر زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توسعه و رشد خوبی داشته است. پارک پردیس فناوری یکی از بزرگترین بازیگران در این زیست‌بوم توسعه یافته توسط معاونت علمی و فناوری است. با توجه به نیاز این مجموعه و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع نرم و خلاق به توسعه صادرات مرکز توسعه تجارت فناوری راه اندازی شد.

این مرکز در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع نرم و خ لاق فعالیت می‌کند.

با توجه به اهمیت حیاتی گسترش بازار در فرای مرز‌های ملی برای تولیدات فناورانه، افزایش صادرات می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمدزایی، سطح نفوذ فناوری کشور را نیز افزایش دهد. مرکز توسعه تجارت فناوری در مجموعه پارک پردیس فناوری تاسیس شده و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه آغاز کرده است. خبر‌های خوبی در زمینه توافقات بین‌المللی نیز به زودی اعلام خواهد شد.

به گفته میلاد صدر خانلو رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری، این مرکز حمایت‌های مختلفی را در عرصه توسعه بازار‌های صادراتی به شرکت‌های نوآور، ارائه می‌دهد. حمایت از حضور شرکت‌ها در رویداد‌های بین‌المللی و تور‌های تجاری و علمی، کمک هزینه دریافت گواهینامه‌ها و استاندارد‌های بین‌الملی و بسته حمایتی تحقیقات بازار از جمله حمایت‌های این مرکز است.

او ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل در توسعه صادرات، بازاریابی بین‌المللی است. بر این اساس این مرکز با حساسیت خاصی تعدادی کارگزار بین‌المللی را انتخاب کرد تا به عنوان نماینده مرکز وظیفه بازاریابی را بر عهده بگیرند. از نقاط مثبت این طرح، رایگان بودن آن است. در واقع هیچ کارگزاری حق ندارد تا هیچ وجهی بابت بازاریابی از شرکتی دریافت کند. تا زمانی که آن شرکت موفق شود تا بابت فروش محصول قرارداد منعقد کند.

صدرخانلو با اشاره به جزئیات دیگر طرح بازاریابی بین المللی بیان کرد: در حقیقت کارگزار تنها زمانی می‌تواند بابت بازاریابی کارمزدی بگیرد، که این فعالیت بازاریابی به نتیجه رسیده و فروش اتفاق افتاده باشد.

 

ارسال نظر