اعمال محدودیت‌ه‍ا بدون بیماریابی فعال اثر بخش نیست

یک کارشناس سلامت عمومی گفت: اعمال محدودیت‌ه‍ا بدون بیماریابی فعال اثر بخش نیست و تنها آثار ناشی از بیماری کرونا را به تاخیر می‌اندازد.

اعمال محدودیت‌ه‍ا بدون بیماریابی فعال اثر بخش نیست
آنچه دیگران می خوانند:

احمد مهری اپیدمیولوژیست و کارشناس سلامت عمومی، با اشاره به تاثیر اعمال محدودیت‌ها در کاهش موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، اظهار کرد: در حال حاضر اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی شهر‌ها و برخی مشاغل به تنهایی در کاهش موارد ابتلا و شکستن چرخه انتقال ویروس کرونا اثربخش نیست و باید در کنار این تعطیلی‌ها اقدامات متقابلی در خصوص محدودیت‌ها صورت بگیرد؛ در غیر این صورت تعطیلی برخی مشاغل و اعمال محدودیت‌ها فقط آثار ناشی از بیماری کرونا را به تاخیر می‌اندازد.

او با اشاره به اینکه در دوران شیوع بیماری کرونا باید میزان اطلاعات و دانش سلامت مردم درخصوص بیماری کرونا ارتقا پیدا کند، بیان کرد: در حال حاضر اگر ما بخواهیم میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در کشور کاهش پیدا کند باید همزمان با اعمال محدودیت‌ها، بیماریابی فعال را در کشور به طور مستمر انجام دهیم و درمان بیماران کرونایی در همان مراحل ابتدایی بیماری انجام شود.

شناسایی بیماران کرونایی باید در فاز اولیه ابتلا انجام شود

این کارشناسی ارشد سلامت عمومی با بیان اینکه شناسایی بیماران باید در فاز اولیه ابتلای آن‌ها به بیماری کرونا انجام شود، بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام گرفته آثار اعمال محدودیت‌ها در کاهش میزان ابتلای افراد به بیماری کرونا در حدود دو تا سه هفته بعد و آثار آن در میزان مرگ و میر‌ها بین یک ماه تا ۴۰ روز بعد خودش را نشان می‌دهد. اگر اقدامات به خوبی انجام شود بعد از مدت زمانی شاهد کاهش میزان ابتلا و فوت ناشی از بیماری کرونا در کشور خواهیم بود.

او گفت: در حال حاضر ما باید اقدام به ارتقای دانش و اطلاعات مردم در خصوص بیماری کرونا کنیم تا رفتار بهداشتی در کشور افزایش پیدا کند. سیستم‌های مدیریتی باید اقداماتی بازدارنده را به خوبی انجام دهند و با اصناف متخلف برخورد جدی شود.

او در پایان یاد آوری کرد: امروزه تصمیمات باید مبتنی بر شواهد باشد و موضوع پیشگیری از بیماری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور افزایش پیدا کند.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه