ضایع کردن وزیر خارجه روسیه؛ لاوروف برای سالن خالی سخنرانی کرد+ فیلم

هنگامی که سخنرانی وزیر امور خارجه روسیه به صورت ویدیویی در کنفرانس بین المللی خلع سلاح پخش شد، اکثریت هیات ها سالن را ترک کردند.

ضایع کردن وزیر خارجه روسیه؛ لاوروف برای سالن خالی سخنرانی کرد+ فیلم

 هنگامی که سخنرانی وزیر امور خارجه روسیه به صورت ویدیویی در کنفرانس بین المللی خلع سلاح پخش شد، اکثریت هیات ها سالن را ترک کردند.

ارسال نظر