اوکراین

اعتراض متفاوت یک روسی به جنگ؛ عذرخواهی از اوکراینی ها!+عکس

مردم روسیه نیز به مخالفت با پوتین برای جنگ با اوکراین پرداختند.

اعتراض متفاوت یک روسی به جنگ؛ عذرخواهی از اوکراینی ها!+عکس

با وجود اعتراض های مدنی در روسیه، پوتین همچنان بر تداوم جنگ پافشاری دارد و برای سرکوب اعتراض‌های داخلی از هر روشی استفاده می‌کند.

اوکراین

ارسال نظر